Historia

1. Poczet polskich królów i książąt od Mieszka I do królów zaborowych
2. W. Potocki Wojna potocka
3. P. Skarga Kazania sejmowe
4. I. Krasicki Monachomachia i Antymonachomachia
5. J. Długosz Bitwa grunwaldzka6. Kitowicz Opis obyczajów za panowania Augusta III Tom I
6. J. Kitowicz Opis obyczajów za panowania Augusta III Tom II
7. S. Staszic Przestrogi dla Polski
8. Ł. Górnicki Dzieje w Koronie Polskiej
9. G. Anonim Kronika polska
10. Mistrz W. Kadłubek Kronika polska
11. Analiza tekstów źródłowych z historii
12. Dlaczego należy uczyć o Holokauście?
13. Katyń. Golgota Wschodu
14. Teksty źródłowe. Historie
15. Drogi do niepodległości Polski w XX wieku
16. A. Konieczny Gross-Rosen
17. Teki edukacyjne IPN
18. Podręczniki do historii 1-3
19. Książki nauczyciela historii
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych