Galeria
PIERWSZAKI W BIBLIOTECE
19 października 2016 r. uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej byli gośćmi szkolnej BIBLIOTEKI. Była to ich pierwsza wizyta, dlatego też nauczyciel-bibliotekarz oprowadził dzieci po całej bibliotece, zapoznał ich z regulaminem i z zasadami korzystania z wypożyczalni. W ramach lekcji bibliotecznej pierwszaczki wysłuchały lekturę ,,Nie płacz koziołku”.
Uczniowie klas pierwszych będą odwiedzały bibliotekę w każdą środę tygodnia.

Pasowanie pierwszoklasisty na czytelnika biblioteki

Prace dzieci

Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej w Czarnym Borze

Biblioteka szkolna przy Gimnazjum w Czarnym Borze

Nowości w bibliotece
Pegazik 2013
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych